top of page

Boekingsvoorwaarden

Huurprijzen zijn:

 • Inclusief gas, licht, water, 1 parkeerplaats bij de accommodatie en vrijkaartjes voor het zwemparadijs!

 • Exclusief eindschoonmaak (Let op, dit is verplicht! Het bedrag zal worden toegevoegd aan de huurovereenkomst)

 • Exclusief linnenpakket.

 • Exclusief  toeristenbelasting: Voor Porlezza betekent dit € 1,- per dag per persoon bij verblijf op Camping International . Verplicht voor personen van 14 jaar en ouder.

 

Reservering :

•   U kunt via deze site rechtstreeks reserveren via het reserveringsformulier per mail of per telefoon.  (Indien u

     speciale wensen heeft voor wat betreft aankomst/vertrek enz. graag dit meteen vermelden).

•   Na reservering ontvangt u een huurovereenkomst. Deze dient u volledig in te vullen en per omgaande getekend

     retour te sturen.

•   Na ontvangst van het getekende formulier en de aanbetaling, of het bedrag ineens als u daarvoor kiest, is de

     boeking definitief. In alle andere gevallen behouden wij het recht een andere huurder aan te nemen.

 

Betaling:

•   De betaling kunt u in één of twee keer voldoen.

•   Als u ervoor kiest in twee keer te betalen, is de aanbetaling 25% van de huurprijs met een

     minimum van €100,-.

•   Het restant van de huursom verwachten wij 2 maanden voor vertrek.

•   Zodra de volledige betaling op onze rekening is bijgeschreven sturen wij u het betalingsbewijs, aanbevolen

     reisroute en handige informatie.

•   Bij een boeking binnen de termijn van twee maanden voor de 1e dag van uw vakantie, verwachten wij de

     betaling in één keer.

•   Op vertoon van het betalingsbewijs ontvangt u bij aankomst bij de receptie de sleutel van uw accommodatie.

     Klik hier voor info over receptie. 

•   Op het betalingsbewijs staat de volgende informatie: naam, straat en het nummer van het chalet welke u heeft

     geboekt. Tevens zijn uw naam, vakantieperiode en het gehuurde vakantieverblijf bekend bij de receptie van de

     camping. Bij aankomst moet u dan ook het betaalbewijs kunnen tonen en u legitimeren met uw paspoort,

     waarna inschrijving volgt. U krijgt dan de sleutels van uw accommodatie na het betalen van de borg.

Annuleringskosten:  

Wij hanteren, ook tijdens de huidige situatie met het Coronavirus, de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

 • bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

 • bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

 • bij annulering vanaf 1 maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.

 • bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Het wettelijke herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van het huren van vakantiehuisjes. Indien een boeking(verzoek) geannuleerd moet worden, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van je.  

 

Uitsluitingen

Geen recht op uitkering bestaat indien:

 • de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een (bos)brand

 • de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;

 • de gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde;

 • verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig of onware opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen.

 

Aansprakelijkheid

La Dolce Vita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf.

 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf.

 • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.

U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van   La Dolce Vita, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in één van de huuraccommodatie van La Dolce Vita bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden doorberekend

 Aan fouten op onze site kunnen geen rechten worden ontleend.

bottom of page